Go-Live: Różnice między podejściem tradycyjnym i No-code

Go-Live: Różnice między podejściem tradycyjnym i No-code

Faza Go-Live, to ten magiczny moment w procesie tworzenia aplikacji bez kodu, który symbolizuje rozpoczęcie prawdziwej przygody w świecie cyfrowego tworzenia. Jest to moment, w którym oddzielamy się od skomplikowanych szczegółów niższego poziomu tradycyjnego tworzenia oprogramowania i skupiamy się na tym, co naprawdę ma znaczenie – dostarczeniu pierwszej użytecznej wersji (MVP) naszej aplikacji użytkownikom tak szybko, jak to tylko możliwe!

W dzisiejszym artykule pragniemy dostarczyć solidną dawkę wiedzy, abyś mógł odnaleźć się w tym fascynującym świecie.

Go-Live jest etapem, w którym aplikacja staje się dostępna dla użytkowników końcowych, ale różnice między podejściami tworzenia oprogramowania: tradycyjnym a no-code są znaczące i mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki aplikacje są tworzone i wdrażane. W dalszej części artykułu omówimy te różnice i zobaczymy, dlaczego podejście no-code staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla firm dążących do szybkiego dostarczania innowacyjnych rozwiązań.

Ostatecznie, przy odpowiednim podejściu, Go-Live nie musi trwać miesiącami czy kwartałami; w wielu przypadkach można to osiągnąć w zaledwie kilka dni lub tygodni.


Różnice w etapie Go-Live przy wdrażaniu aplikacji no-code:

  1. W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, w którym przedstawiciele działów biznesowych pełnią prawie wyłącznie rolę zewnętrznego interesariusza określającego wymagania, no-code umożliwia ich aktywny udział w procesie rozwoju. Klasyczne metody rozwoju często priorytetowo traktują role programistów i pomijają bezpośredni udział osób z działu biznesu. Jednak w przypadku no-code to dział biznesowy przejmuje inicjatywę, definiując wymagania i kierując działaniami projektowymi.

To podejście często prowadzi do zwiększonej efektywności, szybszego tworzenia własności intelektualnej oraz przyspieszonego wdrożenia aplikacji no-code dla użytkowników końcowych.

  1. W odróżnieniu od tradycyjnych metod rozwoju, no-code umożliwia wcześniejszy udział użytkowników, co stanowi unikalną szansę. Przy tradycyjnym podejściu często czeka się na funkcjonującą aplikację do późniejszych etapów, najczęściej jest to faza testów akceptacyjnych, co utrudnia i podnosi koszty naprawy zidentyfikowanych na tym etapie błędów i zmian. Jednak w no-code można zbierać opinie użytkowników od samego początku projektu, ponieważ zazwyczaj od samego początku projektu dostępna jest działająca aplikacja. To podejście umożliwia inkrementalne dostosowania i przyspiesza postęp w projekcie.
  2. No-code umożliwia płynny przepływ między etapami generowania pomysłów, projektowania i tworzenia, dzięki przyjaznym narzędziom wizualnym. To sprzyja wyjątkowo efektywnej współpracy między zespołem no-code a interesariuszami biznesowymi. Co więcej, eliminuje konieczność opóźnień związanych z oczekiwaniem na opinie użytkowników, pomijając kwestie związane z przyszłym backlogiem. Zamiast tego zespoły no-code mogą szybko reagować na opinie otrzymane podczas codziennych lub tygodniowych sesji. Choć zarządzanie zakresem jest nadal istotne, zastosowanie kryteriów MVP pozwala na szybkie rozwiązywanie mniejszych, istotnych dla MVP kwestii zgłaszanych przez użytkowników.

Podczas budowy oprogramowania w modelu no-code nie zapominajmy o docelowym celu: jak najszybszym wypuszczeniu naszego MVP. Jednym z kluczowych korzyści z rozwoju no-code jest możliwość uproszczenia kroków tradycyjnego procesu tworzenia oprogramowania, co pozwala na szybsze dostarczenie aplikacji użytkownikom końcowym. Platformy no-code dają szansę na przeobrażenie kluczowych elementów procesu tworzenia oprogramowania. Zamiast stosować tradycyjne podejście, warto wykorzystać potencjał no-code i w pełni skorzystać z jego możliwości, uruchamiając potrzebną aplikację w ciągu dni lub tygodni, a nie miesięcy.

O Optingo

Optingo jest certyfikowanym partnerem Creatio z doświadczeniem we wdrażaniu zarówno funkcjonalności CRM (Creatio Marketing, Sales and Service), jak i BPM (Studio). Posiadamy bogate doświadczenie projektowe w różnych sektorach, w tym: IT, Telco, Energetyka, Produkcja, High-Tech. Jesteśmy entuzjastami zwinnych metod wdrożeniowych i z powodzeniem stosujemy je w naszych projektach.

Podziel się z innymi tym artykułem

Chcesz podnieść satysfakcję klientów i lepiej dostosować ofertę do ich potrzeb? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś.

Zapraszamy do kontaktu:

2023-12-15T11:58:22+01:00
Przejdź do góry