Ewolucja No-Code: Od Prototypowania do MVP

Ewolucja No-Code: Od Prototypowania do MVP

Skupiając się na praktycznym aspekcie rozwoju platform no-code, w tym artykule przyjrzymy się procesowi ewolucji od prototypowania do stworzenia MVP (Minimal Viable Product). Prześledzimy kroki, jakie podejmuje zespół od tworzenia interfejsu użytkownika po integracje, testowanie i zarządzanie zakresem, podkreślając wagę szybkiego dostarczania produktu na rynek w dynamicznym środowisku biznesowym.

UX/UI: Budowa Interfejsu No-Code

W tworzeniu oprogramowania, prototyp to podstawa interfejsu użytkownika. Aby zapewnić pełną funkcjonalność, zespoły dodają kolejne funkcje lub mikro-przypadki użycia, rozbudowując prototyp. To wiąże się z większą złożonością, ponieważ trzeba tworzyć nowe formularze lub ekrany. Jednocześnie zespoły dbają o wygodę użytkowania, ułatwiając nawigację po aplikacji, np. łącząc etapy czy automatyzując wypełnianie pól.

Dodatkowo wprowadzane są nowe reguły biznesowe i logika walidacji, niezbędne do stworzenia wersji MVP. Na koniec dostosowywany jest wygląd i doświadczenie użytkownika do ogólnych standardów firmy.

Przepływy Pracy i Logika Biznesowa: Krok w Skomplikowane Aspekty

Rozwinięcie procesów biznesowych z prototypu to etap, który wymaga staranności. W tym momencie dodaje się szczegóły dotyczące podprocesów i zadań, uwzględniając złożone aspekty, takie jak różnorodność sytuacji i wariantów procesów zaproponowanych przez różne działy lub jednostki biznesowe. Ważne jest również, aby skutecznie reagować na awarie lub wyjątki procesowe.

Integracje: Wprowadzanie Rzeczywistych Połączeń

W fazie prototypowania często pomijamy wewnętrzne systemy, które będą musiały się komunikować z aplikacją no-code, aby uprościć proces. Jednak w fazie rozwoju integracje te stają się niezbędne. Jeśli systemy te mają predefiniowane połączenia lub nowoczesne interfejsy API, możemy je skonfigurować bez programowania. Należy jednak mieć na uwadze, że czasami potrzebna jest współpraca z programistami w ramach zespołu IT.

Wykresy i Analityka: Analizowanie Wyników Biznesowych

Aby zapewnić lepszą prezentację i zrozumienie wyników prototypu, należy uzupełnić wykresy i raporty o rzeczywiste dane i kluczowe elementy analizy przypadku użycia biznesowego. Przygotowanie dedykowanych pulpitów jest ważne dla uzyskania akceptacji aplikacji, zwłaszcza przez zespół kierowniczy.

Śledzenie Postępu w Kanbanie: Elastyczność w Zarządzaniu Projektem

Kanban jest efektywnym sposobem na zarządzanie rozwojem no-code, ponieważ pozwala na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i priorytetów. Nie wymaga on również specjalistycznych umiejętności ani ról, co sprawia, że jest łatwy w implementacji przez zespoły biznesowe. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy istnieją już określone procesy i systemy, które należy usprawnić lub zintegrować.

Cykle Rozwoju Oprogramowania: Model Łączący Technologie

Zwracamy uwagę na to, że istotnym elementem jest kompleksowe stosowanie rozwiązań no-code, które poprawiają wydajność i redukują nakłady na utrzymanie. Rozwój dedykowany (custom) powinien być brany pod uwagę tylko w sytuacjach, gdy pojawiają się specyficzne wymagania, które potrzebują modelu łączącego różne technologie. Dobrze jest angażować inżynierów oprogramowania w mniejsze projekty, integrując ich z zespołem no-code i używając metody Kanban. W większych projektach, programiści mogą wykorzystać sprawdzone metody, np. Scrum, zanim integracja z aplikacją no-code będzie możliwa.

Zarządzanie Zakresem i Zmianami: Dyscyplina w Rozwoju No-Code

Aby skutecznie przygotować MVP, należy zachować dyscyplinę w kwestii zakresu projektu i procedur zarządzania zmianami. Nowe propozycje zmian funkcji powinny być wyraźnie zdefiniowane i monitorowane od momentu ich zgłoszenia. Należy dokładnie rozważyć, czy powinny być włączone do MVP.

Ważnymi kryteriami decyzyjnymi są terminowość, wartość dla biznesu i klarowność scenariusza użycia. Ograniczony czas na realizację produktu, skupienie na najważniejszych funkcjach i dobrze określone wymagania są niezbędne dla powodzenia w tworzeniu MVP.

Testowanie Oprogramowania Bez Kodu: Skupienie na Scenariuszach Końcowych

W przypadku rozwoju no-code, testowanie oprogramowania przyjmuje inną formę. Zamiast testować poszczególne elementy kodu, uwagę skupia się na testowaniu funkcjonalności i doświadczenia końcowego użytkownika. Testy jednostkowe, które są często stosowane w tradycyjnym rozwoju, nie są zwykle konieczne.

Podsumowując, kluczowym czynnikiem sukcesu w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu jest skupienie się na szybkim tworzeniu i wdrażaniu produktu MVP. Zdolność dostosowania się do potrzeb biznesowych i zmian na rynku jest niezwykle ważna. Podejście „no-code” staje się nieodzownym narzędziem, które pomaga osiągnąć ten cel. Przyjęcie tego podejścia pozwala firmom sprostać współczesnym wyzwaniom biznesowym, zachowując elastyczność i innowacyjność.

O Optingo

Optingo jest certyfikowanym partnerem Creatio z doświadczeniem we wdrażaniu zarówno funkcjonalności CRM (Creatio Marketing, Sales and Service), jak i BPM (Studio). Posiadamy bogate doświadczenie projektowe w różnych sektorach, w tym: IT, Telco, Energetyka, Produkcja, High-Tech. Jesteśmy entuzjastami zwinnych metod wdrożeniowych i z powodzeniem stosujemy je w naszych projektach.

Podziel się z innymi tym artykułem

Chcesz podnieść satysfakcję klientów i lepiej dostosować ofertę do ich potrzeb? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś.

Zapraszamy do kontaktu:

2023-12-15T11:52:52+01:00
Przejdź do góry