Koszt wdrożenia CRM – Cloud vs. On Premise

Koszt wdrożenia CRM – Cloud vs. On Premise

Łatwo zgodzić się z tezą, że stara technologia nie może konkurować z nową. Rzeczywiście, najwięksi dostawcy oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM) na rynku będą wierzyć, że to prawda. Trudno jest spierać się z długoterminowymi oszczędnościami i wydajnością, jakie zapewniają nowoczesne technologie CRM oparte na chmurze. Jednak w przypadku niektórych organizacji istnieje powód, by stosować technologię lokalną lub co najmniej hybrydowe podejście.

Ostatnie badanie pokazuje, że 64% firm, ocenia swoje narzędzia CRM jako „wpływowe” lub „bardzo wpływowe”, jeśli chodzi o rosnące przychody.

Jeśli więc CRM zmienia sytuację firmy, zainteresowane tą zmianą marki stoją przed trudną decyzją: czy lepiej jest wybrać rozwiązanie CRM oparte na chmurze lub lokalne?

Zalety i wady
Na najbardziej podstawowym poziomie wybór między lokalnymi lub chmurowymi CRM jest równoważeniem kosztów i kontroli. Dzięki lokalnym rozwiązaniom CRM firma płaci z góry za licencje użytkowników i instaluje bazę danych klientów na swoich serwerach. Zapewnia to kontrolę biznesową nad swoimi danymi, ale oznacza także, że są w stanie wykonać większość operacji IT, w tym bieżącą konserwację, aktualizacje i skalowanie infrastruktury technicznej.
Oparte na chmurze systemy CRM to często umowy SaaS między firmą a dostawcą CRM, który oferuje dostęp do systemu i przechowywanie danych. Model ten może zapewnić przedsiębiorstwom mniej zawodne wsparcie użytkowników i możliwość skalowania, ale kosztem pewnego dostępu i bezpieczeństwa. Przewidywalność kosztów, które skalują te systemy często sprawia, że ​​jest to popularna opcja. Inną opcją dla firm i agencji rządowych, które stoją w obliczu pewnych biznesowych lub lokalnych ograniczeń regulacyjnych, jest wykorzystanie CRM opartego na chmurze w ich własnym centrum danych. Niektórzy dostawcy, na przykład Oracle, oferują taką możliwość.

Czynniki zakupu
Koszty operacyjne w przypadku CRM bywają bardziej złożone niż proste wydatki z miesiąca na miesiąc. Aby uzyskać pełny obraz kosztów, jakie może kosztować Twoje rozwiązanie CRM, musisz wziąć pod uwagę kilka dodatkowych czynników:
1. Koszt infrastruktury: obsługa rozwiązania CRM opartego na chmurze nie wymaga tak dużej ilości infrastruktury technicznej, jak rozwiązanie lokalne, wymagające wewnętrznych serwerów.
2. Koszty zasobów ludzkich: Ponieważ popyt na oprogramowanie CRM w biznesie wciąż rośnie, rynek dla zdolnych programistów i personelu administracyjnego również staje się bardziej konkurencyjny. W zależności od wyboru CRM, może być konieczne zatrudnienie dodatkowego personelu wewnętrznego, zainwestowanie w szkolenie na szeroką skalę lub utrzymanie doradztwa w celu spełnienia bieżących potrzeb. Wszystkie te opcje wpływają na całkowite koszty operacyjne rozwiązania CRM.
3. Koszty działalności: podczas gdy CRM na poziomie lokalnym wydaje się droższy, zapewnia Twojej firmie możliwość kontrolowania bieżących usług. Dzięki usługom opartym na chmurze firmy narażają się na potencjalne awarie lub spowolnienia, na które nie mają wpływu. Zastanowienie się nad tym, jak Twoja firma mogłaby działać lub może ucierpieć w przypadku awarii, może pomóc w oszacowaniu związanych z ryzykiem kosztów przyjęcia rozwiązania cloud lub on premise.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepszym CRM dla Twojej firmy jest ten, który najlepiej umożliwia Twojej marce interakcję z klientami. Ale biorąc pod uwagę koszty, nadal ważne jest rozważenie wstępnych kosztów wdrożenia i wyższych kosztów operacyjnych oprócz regularnych miesięcznych subskrypcji lub opłat.

Źródło: https://smartercx.com/the-cost-of-crm-software-cloud-vs-on-premise/

Podziel się z innymi tym artykułem

Twój obecny system informatyczny nie podoła tym zmianom? Myślisz o wymianie CRM? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu:

2022-09-01T09:24:53+02:00
Przejdź do góry