Proces Tworzenia Aplikacji No-Code

Proces Tworzenia Aplikacji No-Code

Tworzenie aplikacji bez kodowania może wydawać się łatwe, co sprawia, że szybko zagłębiamy się w szczegóły procesu tworzenia i tracimy z oczu ogólny cel. Tak jak Alicja w słynnej bajce „Alicja w Krainie Czarów”, możemy być skłonni do natychmiastowego rozpoczęcia tworzenia naszej pierwszej aplikacji no-code bez wyraźnego planu docelowego. Jednak później może się to zemścić, gdy zaczynamy gubić się w zawiłościach projektu, nie posiadając wyraźnej wizji koniecznych elementów potrzebnych do osiągnięcia sukcesu biznesowego. A co gorsza, tak jak Alicja, możemy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu, a efektem końcowym może być aplikacja, która nie spełnia naszych oczekiwań i potrzeb. Warto zatem zacząć ten proces z jasnym zrozumieniem celów i strategii, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

Faza projektowania jest krytyczna, ponieważ pomaga zdefiniować plan dla aplikacji i upewnia się, że aplikacja jest tworzona prawidłowo.

  1. Use Case

W pierwszej fazie określane są ogólne wymagania biznesowe dla tworzonego rozwiązania oraz nakreślane są kryteria sukcesu biznesowego. W tej fazie ważne jest utrzymanie właściwego poziomu szczegółowości, skupiając się na „co” i „dlaczego”, a nie na „jak”. Chociaż kuszące może być zagłębienie się w szczegóły, takie jak definiowanie interfejsu aplikacji, określanie wejść/wyjść czy komponentów technologicznych, faza Business Use Case powinna skupić się wyłącznie na wysokopoziomowych wymaganiach i procesach biznesowych. W tej fazie ważne jest również uwzględnienie definicji działalności biznesowej. Istotne jest, aby nie zaczynać zbytnio ograniczać się odnośnie tego, jak to może być podzielone na kolejne etapy w przyszłości. To przyjdzie później, ale na razie zachowajmy szerokie spojrzenie na to, czy rozwiązanie musi być zgodnie z potrzebami biznesowymi.

  1. Option Analysis

Aby przejść od ogólnej wizji rozwiązania do jego podstawowych elementów, należy dokonać wyboru spośród różnych opcji technologicznych, takich jak gotowe oprogramowanie, budowa dedykowanej aplikacji od podstaw, tworzenie w modelu no-code, wykorzystanie szablonów i komponentów. Może to być trudne, gdyż opcji jest wiele, ale można się posłużyć prostym schematem decyzyjnym, który pomoże wybrać najbardziej odpowiednie dla danego problemu. Dzięki temu rozwiązanie będzie prostsze, łatwiejsze w implementacji i utrzymaniu.

  1. Design and Prototyping

Ten etap obejmuje stworzenie wizji rozwiązania i wykorzystuje metody wizualnego prototypowania do szybkiego kreowania i wizualizacji poprzez definiowanie doświadczenia użytkownika (UX) oraz interfejsu użytkownika (UI), przepływu pracy, analiz i innych elementów. Kluczowe jest to, że prace w tej fazie są wykonywane za pomocą narzędzi no-code, a nie poprzez tworzenie dokumentów pośrednich, które później są konwertowane na kod. Celem prototypowania jest raczej eksploracja niż szczegółowość – starasz się szybko uzyskać działającą wersję rozwiązania w środowisku no-code. Prototyp ten będzie zawierał większość oczekiwanych procesów biznesowych, formularzy itp., ale głębia funkcjonalności i logiki może być jeszcze niepełna lub tymczasowa. Zakres tej fazy powinien być jak najszerszy, zgodnie z wizją wynikającą z przypadku biznesowego. Nie zawężaj projektu do wersji o mniejszym zakresie.

  1. Project Assignment

W ostatnim kroku dzielisz swoją wizję na mniejsze elementy, takie jak przypadki użycia, aplikacje i komponenty. W tym momencie zaczynasz planować swoją drogę do osiągnięcia celu, koncentrując się na najmniejszym zakresie funkcjonalności, który przyniesie korzyści biznesowe – nazywanym często Minimum Viable Product (MVP). MVP ma na celu szybko dostarczyć podstawową użyteczność, nie tracąc czasu na wszystkie funkcje i możliwości, które będą rozwijane w przyszłości (będą one stopniowo dodawane poprzez regularne aktualizacje). Pomyśl o tym jako o minimalnym zestawie cech, które są niezbędne, aby pierwsza wersja produktu była przydatna. Po zdefiniowaniu wersji MVP podejmujesz ważne decyzje dotyczące priorytetów, kolejności zależnych funkcji itp. Na końcu wykorzystujesz kluczowe narzędzia – takie jak Macierz Aplikacji – która pomoże Ci wybrać odpowiedni model dostarczania na podstawie oceny złożoności aplikacji. Wybrany model dostarczania będzie określał podstawy dla alokacji i organizacji niezbędnych zasobów (np. budżetu, ról, środowisk systemowych itp.), które będą potrzebne do pierwszej wersji aplikacji.

Faza projektowania, choć może wydawać się liniowym procesem, w rzeczywistości powinna być głównie iteracyjna. Działania podejmowane w późniejszych fazach mogą odkryć nowe pomysły lub możliwości, które skłaniają do powrotu do wcześniejszych koncepcji. Szczególnie widoczne jest to w fazie prototypowania, gdzie nowe pomysły mogą wpływać na proces biznesowy.


Podsumowując, choć opisane podejście może wydawać się złożone, w rzeczywistości jest ono dość intuicyjne. Skuteczne realizowanie projektów opartych na tworzeniu no-code staje się coraz bardziej dostępne dzięki rozwojowi technologii. Kluczem do sukcesu jest skupienie się na iteracji, innowacjach i wdrażaniu wartości biznesowej poprzez prototypowanie i działanie w środowisku no-code.


Aby zgłębić tę tematykę i dowiedzieć się, jak skutecznie realizować projekty no-code, zachęcamy do zapoznania się z No-code Playbook. Jest to poradnik, w którym wyczerpująco omówione zostały poszczególne etapy tego procesu, dostarczając praktycznych wskazówek, przykładowych szablonów i narzędzi przydatnych na każdym etapie. Dzięki temu materiałowi, będziesz miał/a solidny fundament do przyswajania tej zaawansowanej metodologii i skutecznego tworzenia innowacyjnych rozwiązań bez konieczności głębokiego zanurzania się w kodzie. Ściągnij No-code Playbook

O Optingo

Optingo jest certyfikowanym partnerem Creatio z doświadczeniem we wdrażaniu zarówno funkcjonalności CRM (Creatio Marketing, Sales and Service), jak i BPM (Studio). Posiadamy bogate doświadczenie projektowe w różnych sektorach, w tym: IT, Telco, Energetyka, Produkcja, High-Tech. Jesteśmy entuzjastami zwinnych metod wdrożeniowych i z powodzeniem stosujemy je w naszych projektach.

Podziel się z innymi tym artykułem

Chcesz podnieść satysfakcję klientów i lepiej dostosować ofertę do ich potrzeb? Chętnie omówimy z Tobą korzyści, możliwości i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś.

Zapraszamy do kontaktu:

2023-12-15T12:03:01+01:00
Przejdź do góry