Jak obsługiwać plany sprzedażowe w Oracle Sales Analytics? | Optingo

Jak obsługiwać plany sprzedażowe w Oracle Sales Analytics?