Audyt licencji - zoptymalizuj koszt licencji, przygotuj się na audyt

Czy czujesz się przytłoczony zawiłościami związanymi z licencjonowaniem oprogramowania?
Pomożemy Ci to zrozumieć.

Niekompletny obraz infrastruktury IT generuje szereg trudności obejmujących:

 • Ustalenie zgodności modelu wykorzystania z zakupionymi licencjami
 • Efektywny kosztowo zakup oprogramowania
 • Identyfikacja nieznanych zasobów wdrożonych w środowisku IT
 • Identyfikacja nieaktywnych systemów zużywających zasoby operacyjne
 • Zwiększanie zwrotu z inwestycji w oprogramowanie
 • Skalowanie infrastruktury on-premise lub migracji do chmury
 • Spełnienie standardów i wymagań regulacyjnych

Nasz przegląd licencji oprogramowania umożliwi Ci:

 • Wypracowanie podejścia do migracji i innych możliwości konsolidacji zasobów IT
 • Identyfikację obecnych lub przyszłych zagrożeń dot. zgodności z licencjami
 • Dostosowanie celów IT do organizacji IT
 • Przygotowanie do przeglądu licencji producentów oprogramowania
 • Usprawnienie inwestycji w sprzęt i oprogramowanie poprzez kompleksową i dokładną ocenę stanu posiadanych zasobów i danych użytkowników
 • Osiągnięcie równowagi w zakresie optymalizacji konfiguracji systemu przy niższych kosztach

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym procesie przeglądu licencji oprogramowania?


Składa się z 4 kroków

Zbieranie danych

Faza ta obejmuje głównie proces zbierania danych oraz identyfikację i inwentaryzację aktywów oprogramowania poprzez staranne i obszerne mapowanie uprawnień licencyjnych, danych inwentaryzacyjnych i wzorców użytkowania. W razie potrzeby może to również obejmować kwestionariusz i wywiady z kluczowymi interesariuszami w celu zebrania dokładniejszych informacji.

Analiza

Na tym etapie dokonujemy przeglądu i walidacji danych w kontekście strategii IT, analizujemy obecne i wygasłe umowy licencyjne w celu optymalizacji inwestycji w oprogramowanie oraz zapewnienia rekomendacji dostosowanych do modeli wykorzystania.

Rekomendacje

W tej fazie wskazujemy obszary, w których wymagana jest optymalizacja inwestycji w oprogramowanie w celu osiągnięcia zgodności z umowami licencyjnymi oraz określamy, czy posiadane licencje są zgodne z aktualnym modelem użytkowania i zakresem wdrożenia oraz celami biznesowymi przedsiębiorstwa.

Zarządzanie

Na życzenie klienta przeprowadzamy okresowe przeglądy środowiska programistycznego klienta w celu zapewnienia lepszego zwrotu z inwestycji IT oraz dostosowania infrastruktury IT do zaplanowanych celów biznesowych.

Przygotowanie do audytu oprogramowania


Martwisz się o zbliżający się audyt oprogramowania?
Martwisz się o jego konsekwencje dla Twojej organizacji i Twoich interesów?
Te istotne kroki mogą Twojej firmie pomóc uzyskać solidną i bezpieczną pozycję

Krok # 1: Bądź zorganizowany

Spodziewasz się audytu producenta oprogramowania, co będzie wymagało przygotowania znacznej ilość danych. Proces przygotowania dla takich żądań powinien obejmować przegląd zapisów umów dotyczących audytów, przegląd i monitorowanie okresów wypowiedzenia oraz sprawdzanie dostępnych przepisów dotyczących łagodzenia sankcji. Skontaktuj się ze swoim dostawcą i zapytaj o podpisanie NDA przed wysłaniem do niego danych dotyczących Twojego środowiska IT.

Krok # 2: Znajdź metodę opartą na danych

Przygotuj się do audytu
Zapoznaj się samodzielnie z posiadanymi warunkami licencji na oprogramowanie. Monitoruj zakres wykorzystania oprogramowania, prawa autorskie i własność licencji, aby sprawdzić, czy istnieją jakieś luki. Zwróć uwagę na tzw. mały druk. Następnie możesz porównać swój raport z raportem dostarczonym przez audytora. Nasza usługa przeglądu licencji na oprogramowanie może zapewnić dodatkową pomoc w celu uproszczenia i przyśpieszenia procesu.

Nie daj się złapać
Zidentyfikuj nieznane lub niewdrożone warunki korzystania z oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych dostawcy lub audytorowi, należy w udokumentować swoje stanowisko. Nasza Platforma Zarządzania Aktywami - oparta na certyfikowanym oprogramowaniu - może pomóc Państwu być zawsze dobrze przygotowanym i dobrze poinformowanym.

Minimalizuj ryzyko
Należy pamiętać, że wszystkie licencje są przeglądane pod kątem prawidłowego wykorzystania metryk określonych przez licencjodawcę. Te pozornie nieistotne elementy mogą w znacznym stopniu wpływać na ostateczne rozliczenia i wyniki audytu. Potrzebujesz pomocy? Pomagamy naszym klientom być dobrze przygotowanym do audytu.

Krok # 3: Osiągnięcie najlepszych wyników poprzez negocjacje

Pomożemy Ci podczas negocjacji z dostawcą oprogramowania Istnieje wiele sposobów na zaoszczędzenie kosztów. Najlepsze oferty zwykle pojawiają się pod koniec roku finansowego danego producenta oprogramowania. Ponadto, upewnij się, że jeśli kupujesz więcej, to będziesz mógł uzyskać lepszą cenę. Pomożemy Ci wynegocjować lepszą ofertę od producenta, aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat.